پرداخت آزاد 

 

لطفا برای پرداخت مبلغ مورد نظرتون از این قسمت تراکنش را انجام دهید و پس از انجام ترکنش مبلغ و دلیل پرداخت آزاد را از طریق شماره های تماس زیر با ما در میان بگذارید.

۰۲۱-22320635 – 0919-1675633

پرداخت آزاد